List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay Lisboa

lượt xem: 1573
Sân bay

Information

Từ sân bay Lisbon bạn phải đi về phía Nam khoảng 7km là tới trung tâm. Mất khoảng 20 đến 30 phút. Bạn có thể đến đó bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Nếu đây là chuyến đi đầu tiên của bạn đến Lisbon, việc mua Thẻ Lisboa sẽ rất có lợi. Bạn có thể vào phương tiện giao thông công cộng và các điểm du lịch khác nhau miễn phí hoặc giảm giá. Bạn có thể mua nó tại Klook .