List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cầu Gangjuao

lượt xem: 2544
Phần cuối
강주아오 대교 by Kellykaneshiro / CC BY-SA 4.0

Information

$$

Đây là cây cầu đi từ Hồng Kông tới Ma Cao. Cây cầu dài 55 km nối với Chu Hải, ngay phía trên Ma Cao. Cầu Hồng Kông–Chu Hải–Ma Cao được khánh thành vào ngày 24 tháng 10 năm 2018.