List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Trung tâm mua sắm thành phố Harbor

lượt xem: 2501
Mua sắm
Harbour City by WiNG / CC BY-SA 3.0

Information

free

Trung tâm mua sắm lớn nhất của Haibo Castle Harbor City. Có rất nhiều người vì nó nằm cạnh bến tàu và ga Tsim Sha Tsui. Không có gì! Bài đăng do trung tâm mua sắm gần ga Tsim Sha Tsui tổ chức: https://blog.naver.com/hktb1/220987542666

Khách sạn lân cận