List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Lan Quế Phường

lượt xem: 2952
Câu lạc bộ
Lan Kwai Fong by Jon Parise / CC BY-SA 2.0

Information

free

Lan Kwai Fong Itaewon, Hong Kong, khu vực tập trung nhiều quán bar và câu lạc bộ, ra Lối ra D2 của Ga Trung tâm và đi bộ khoảng 5 phút.

Khách sạn lân cận