List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cây lim

lượt xem: 874
Nhà hàng

Information

Đó là một nhà hàng Michelin . Phải mất 30 đến 40 phút lái xe về phía bắc từ trung tâm Chiang Mai. Thực đơn bao gồm spaghetti, cà ri, cơm chiên, panin (cà ri Thái), món gà, món thịt lợn, món vịt, v.v. Họ cũng bán cà phê và món tráng miệng.