List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

chợ thứ bảy

lượt xem: 2236
Chợ
토요일 마켓 by chootrong / CC BY 3.0

Information

free
Phố đi bộ thứ bảy Wualai Chợ đêm được tổ chức vào thứ bảy, mặc dù nhỏ hơn chợ chủ nhật nhưng vẫn lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều người. Đi sớm một chút trước khi đông đúc.