List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ chủ nhật

lượt xem: 3074
Chợ
Sunday Market by Filipe Fortes / CC BY-SA 2.0

Information

free
Phố đi bộ Tha Pae (Chợ Chủ nhật) Chợ đêm khổng lồ! Có rất nhiều người nên bạn phải chuẩn bị tinh thần. Rất nhiều khách du lịch. Bạn có thể đi vào tối chủ nhật. Bạn có thể tránh những rắc rối bằng cách đi sớm một chút.