List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Quảng trường trung tâm

lượt xem: 1623
Mua sắm

Information

free
trung tâm mua sắm sân bay trung tâm Plaza. Nó gần sân bay nên rất tốt để ghé thăm trước khi trở về nhà. Có xe đưa đón sân bay. Nó không xa nên bạn có thể đi bộ. Có một khu ẩm thực ở tầng hầm tốt và nhiều nhà hàng trên tầng 4.