List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Travelodge Nimman (Travelodge Nimman)

lượt xem: 248
Chỗ ở

Information

Nhà nghỉ du lịch Nimman

Khai trương vào năm 2023.

Nơi đây có 413 phòng, một bể bơi và các khu vực chung hiện đại.
Travelodge Nimman nằm cách sân bay khoảng 7 km.

'Travelodge Nimman (Travelodge Nimman)'' Make a Booking