List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Khu nghỉ dưỡng Golf và Spa Cao nguyên Chiang Mai

lượt xem: 883
Hoạt động
. by . / .

Information

Sân Golf Cao Nguyên Chiang Mai
Được bình chọn là một trong ba khu nghỉ dưỡng golf hàng đầu châu Á tại ASIA GOLF AWARDS 2015.
Mất khoảng 50 phút đi xe về phía đông từ trung tâm Chiang Mai.