List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tapaemun

lượt xem: 2879
Sự thu hút
Phae Gate by Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Information

free
Cổng Tha Pae (ประตูท่าแพ) có thể được coi là một thắng cảnh của Chiang Mai. Nhưng không có gì đặc biệt. ^^ Đó là một cánh cổng nhỏ làm bằng gạch đỏ. Tất cả bạn phải làm là chụp một bức ảnh bằng chứng ở phía trước. Xin lưu ý rằng có rất nhiều chim bồ câu!!! Nếu bạn đến Chiang Mai, bạn sẽ tự động đi ngang qua nơi này. Và chợ Chủ nhật được tổ chức vào ngày chủ nhật nên rất đông đúc.