List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ đêm Đại học Chiang Mai

lượt xem: 2123
Chợ

Information

free
Vì là chợ đêm trước trường đại học nên có rất nhiều sinh viên.
Đó là một nơi tốt để đi ăn thức ăn đường phố.
Quy mô không lớn.