List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Công viên văn hóa và lịch sử Cheorwon

lượt xem: 1473
Sự thu hút

Information

Người ta nói rằng có khoảng 80.000 người sống ở Cheorwon-gun vào những năm 1930 (thành phố lớn thứ ba ở Gangwon-do).
Chúng tôi đã có thể trải nghiệm hoàn cảnh lúc đó.
Bạn có thể đi tàu một ray đi lên Núi Soisan từ Ga Cheorwon (Soisan Monorail).
Tìm hiểu thêm

cơ sở
 • Cửa hàng may Cheorwon
 • Hiệp hội tài chính Cheorwon
 • Trường tiểu học công lập Cheorwon
 • Phòng khám Cheorwon tỉnh Gangwon
 • Nhà thuốc Cheorwon
 • Bưu điện Cheorwon
 • Trung tâm thiết bị cứu hỏa Cheorwon (Sở cứu hỏa Cheorwon)
 • Nhà trọ Gwandong/Nhà trọ Ilchul
 • Ga Cheorwon (Sân ga tàu một ray Soisan)
 • Nhà hát Cheorwon
 • Oh Jeong Po
 • Phòng triển lãm lịch sử và văn hóa Cheorwon
 • đồng hồ mặt trời
 • nhà lát gạch
 • ngôi nhà tranh
 • khối nhà (túp lều)
Trụ sở Đảng Lao động [ Giải thích ]