List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Thác Sambuyeon

lượt xem: 804
Sự thu hút

Information

Thác Sambuyeon
Nó nằm trên một khu vực đá granit ở lưng chừng núi Myeongseong.
Cao khoảng 20 mét.
Đó là một thác nước ba tầng. Bị hỏng 3 lần.
Tìm hiểu thêm