List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel

Đại học Giao thông Thượng Hải

lượt xem: 2523

Trường đại học

Information

Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) là một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Xếp thứ 60 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2020. Được thành lập vào năm 1896, có 5 cơ sở - Cơ sở Minhang - Cơ sở Xuhui - Cơ sở Luwan - Cơ sở Qibao - Cơ sở Fahua