List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง

วิว: 2527

มหาวิทยาลัย

Information

มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong (SJTU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน อยู่ในอันดับที่ 60 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2020 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 มี 5 วิทยาเขต - วิทยาเขต Minhang - วิทยาเขต Xuhui - วิทยาเขต Luwan - วิทยาเขต Qibao - วิทยาเขต Fahua