List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

nhẫn hôn

lượt xem: 1375
quán cà phê

Information

Trên mặt trước của cửa hàng có ghi rằng đó là bánh mì tỏi mà Giáo hoàng Francis đã ăn.
Nó được cho là được gọi là bánh mì Giáo hoàng.
Chỉ có bánh mì nướng trong ngày mới được bán.