List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Làng Cua Sạch

lượt xem: 1229
Nhà hàng

Information

Được phát sóng trên Delicious Guys.
Set cá ngừ om (cua xì dầu + cua tẩm gia vị + mắm tôm), cua baekbang.

Họ cũng bán mang đi. Mắm cua sốt tương, mắm cua tẩm gia vị, mắm tôm, cá muối mực, cá muối trộn hạt, cá muối bạch tuộc, cá hầm, cá lăng muối, kim chi mù tạt Dolsan, kim chi mù tạt Dolsan, vỏ bắp cải, kim chi nước bắp cải, bắp cải khô kim chi, lươn tẩm gia vị, khoai tây nửa gia vị, rong biển nướng ăn liền.