List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chùa Xiêng Thông

lượt xem: 1311
Sự thu hút
Wat Xieng Thong temple by Basile Morin / CC BY-SA 4.0

Information

$
Chùa Xiêng Thông
Nó nhỏ so với những ngôi chùa khác ở Đông Nam Á nhưng thực sự rất đẹp và lộng lẫy.
Nằm ở điểm giao nhau của sông Mê Kông và sông Nam Khan.
Hãy chắc chắn kiểm tra nội dung blog.