List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tượng đài Độc lập Patuxai

lượt xem: 1711
Sự thu hút

Information

free
Đây là Tượng đài Độc lập Putusai. (Patuxai | Patuxay)
Người ta nói rằng nó đã được hoàn thành vào năm 1968.
Bạn có thể đi lên cầu thang bên trong cổng tưởng niệm (có thu một khoản phí vào cửa nhỏ).