List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học Keio (Đại học Keio)

lượt xem: 2838
Trường đại học

Information

慶應義塾大学. Từ năm 1858. Đó là một trường đại học tư thục. Trường đại học nơi Thủ tướng Junichiro Koizumi tốt nghiệp. Có một số cơ sở ở Tokyo. Ở Hàn Quốc, hầu hết mọi người đều biết đến Đại học Waseda, nhưng tôi nghĩ họ chưa bao giờ nghe nói đến Đại học Keio.

Khách sạn lân cận