List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tháp Tokyo Skytree

lượt xem: 4030
Xem

Information

Tháp vô tuyến cao 634 mét của Chính quyền Thủ đô Tokyo, hoàn thành vào năm 2012.
Có hai tầng quan sát (350 mét và 450 mét).
Để có thêm một ít tiền, bạn có thể đi tới 450 mét.

đặt chỗ Tháp Tokyo Skytree

Khách sạn lân cận