List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Lau Pa Sat

lượt xem: 1218
Nhà hàng

Information

Có rất nhiều người vì đây là trung tâm bán hàng rong (khu ẩm thực) bán satay (xiên) và nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Khách sạn lân cận