List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học Quốc gia Singapore

lượt xem: 3161
Trường đại học

Information

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) Được thành lập vào năm 1905, đây là trường đại học danh tiếng đứng thứ 11 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2020.