List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Phố Hàn Hongquan Lu

lượt xem: 3440
Nhà hàng

Information

free

Đây là khu phố Hàn Hồng Quân Lữ. Nếu bạn thực sự muốn ăn món ăn Hàn Quốc hoặc ngắm nhìn nó khi đi du lịch, hãy thử ngay! Nếu bạn sử dụng tàu điện ngầm, hãy xuống tại một trong hai ga bên dưới.

- Trạm đường Ziteng

- Ga Long Bạch Xincun

Khi xuống tại Ga Đường Zhiteng, bạn sẽ được kết nối với tầng hầm của trung tâm mua sắm The Mixc lớn.

Khi bạn xuống tại ga Long Bai Xinchun (làng), đi theo lối ra số 3.