List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải

lượt xem: 2711
Hoạt động

Information

$$$
上海迪迪士尼乐园
Có ai không biết Disney không?
Đã khai trương vào ngày 16 tháng 6 năm 2016.
Xuống xe tại Trạm Disney Resort (迪士尼站). Vui lòng tải xuống ứng dụng Shanghai Disney Resort trước khi bạn đi.