List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Lâu đài Neuschwanstein

lượt xem: 2054
Sự thu hút

Information

$$
Trông giống như một lâu đài bạn đã từng thấy nhiều ở đâu đó phải không? Đó là một lâu đài Disney! Nó được cho là lấy cảm hứng từ Lâu đài Neuschwanstein.
Có một khoản phí nhập học để vào bên trong.
Không được phép chụp ảnh bên trong.
Có một Marienbrücke (Cầu Marien) gần đó và bạn có thể nhìn thấy nó rõ ràng từ đây.