List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

quảng trường Marienplatz

lượt xem: 2992
Sự thu hút

Information

free
Vì nó là trung tâm nên bạn sẽ tự động đến đó. Các buổi biểu diễn múa rối cũng được tổ chức tại các tòa nhà trên quảng trường. Nếu muốn ngắm nhìn khung cảnh Munich, bạn có thể đi bộ lên đài quan sát. Xem video YouTube. ^^
Khách sạn lân cận