List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Lâu đài Kumamoto

lượt xem: 244
Sự thu hút

Information

熊本城


Một phần của nó đã sụp đổ do trận động đất Kumamoto năm 2016, nhưng vẫn đang được khôi phục.
Có rất nhiều thông tin bằng tiếng Hàn trên trang web.Lâu đài Kumamoto được hoàn thành vào năm 1607 bởi Kato Kiyomasa.


Khoảng 1.200 năm sau khi chùa Bulguksa được thành lập, dưới thời trị vì của vua Seonjo, vị vua thứ 14 của triều đại Joseon, chùa đã bị Kato Kiyomasa đốt cháy trong cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Hàn Quốc.


Trong cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Hàn Quốc năm 1592, dưới sự chỉ huy của Toyotomi Hideyoshi, với tư cách là tướng của quân đoàn 2, ông đã lãnh đạo Naoshige Nabeshima và Yorifusa Sagara và cùng với Yukinaga Konishi của quân đoàn 1 xâm chiếm Joseon.
Khách sạn lân cận