List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay quốc tế Incheon

lượt xem: 2597
Sân bay
Seoul Incheon Airport by G B_NZ / CC BY-SA 2.0

Information

Đây là sân bay đại diện của Hàn Quốc và có quy mô rất lớn.
Có Nhà ga hành khách số 1 và Nhà ga hành khách số 2.
Bạn có thể đi Đường sắt Sân bay đến Sân bay Gimpo, Lối vào Đại học Hongik và Ga Seoul .
Mất khoảng 1 giờ để đến Ga Seoul.

Xếp thứ 1 trong Đánh giá Dịch vụ Sân bay Thế giới trong 12 năm liên tiếp
Nó thường cạnh tranh với sân bay Changi ở Singapore.
Sân bay Changi được xếp hạng số 1 và Sân bay quốc tế Icheon được xếp hạng thứ 2 là sân bay tốt nhất thế giới được hành khách bình chọn năm 2018.