List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà tưởng niệm chiến dịch đổ bộ Incheon

lượt xem: 307
Bảo tàng
인천상륙작전기념관 by Lawinc82 / CC BY-SA 3.0

Information

Đây là nhà tưởng niệm được xây dựng để kỷ niệm cuộc đổ bộ của quân Đồng minh trong Chiến tranh Triều Tiên.