List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học quốc gia Chonnam

lượt xem: 1663
Trường đại học

Information

Ngày 10 tháng 6 năm 1909: Thành lập Trường Nông nghiệp Gwangju
Tháng 6 năm 1920: Thành lập Trường Thương mại Mokpo
31/3/1944: Thành lập Trường Y Gwangju
01/01/1952: Ra đời với tên gọi Đại học Quốc gia Chonnam (tổng hợp 5 trường đại học)
Tìm hiểu thêm

Đây là cơ sở chính nằm ở Yongbong-dong.
Ngoài ra còn có Cơ sở Gwangju Hakdong , nơi đặt Bệnh viện Đại học Quốc gia Chonnam, Cơ sở Yeosu Dundeok-dong, Cơ sở Yeosu Gukdong , Cơ sở Hội tụ Học thuật-Công nghiệp Yeosu Jusam-dong và Cơ sở Hwasun .