List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát hòa bình Cheorwon

lượt xem: 406
Xem

Information

Đài quan sát hòa bình Cheorwon, nơi bạn có thể xem DMZ, cao nguyên Pyeonggang của Triều Tiên và làng tuyên truyền của Triều Tiên. Đây là nơi bạn có thể cảm nhận thực tế phân chia một cách sống động hơn nhờ có thiết bị kính viễn vọng có độ chính xác cực cao và phiên bản thu nhỏ của địa hình được tạo ra bằng công nghệ tiên tiến, bạn có thể tham quan thoải mái và an toàn hơn bằng cách sử dụng toa tàu một ray...
Tìm hiểu thêm