List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

BNC Bánh kẹo BNC Chi nhánh Haeundae

lượt xem: 868
quán cà phê
. by . / .

Information

Một tiệm bánh bắt đầu hoạt động ở Gwangbok-dong, Busan vào năm 1983.
Ngoài ra còn có Chi nhánh Gwangbok, Chi nhánh Gwangbok của Cửa hàng bách hóa Lotte, Chi nhánh Ga Busan và Chi nhánh Choryang.