List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Quảng trường Sant Jaume

lượt xem: 1628
Sự thu hút
Castells by Felvalen / CC BY-SA 4.0

Information

free

Plaça de Sant Jaume (Quảng trường Sant Jaume | Quảng trường Sant Jaume)

Một nơi mà bạn có thể nhìn thấy những lâu đài khổng lồ (tháp người) được xây dựng và leo lên trong lễ hội La Mercè được tổ chức vào tháng 9 hàng năm.

Nếu bạn muốn xem video, hãy nhấp vào biểu tượng YouTube.

Khách sạn lân cận