List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà thờ Sagrada Familia

lượt xem: 2992
Sự thu hút

Information

Basilica de la Sagrada Família
Đây là nơi bạn tự động đến khi đến Barcelona. Được thiết kế bởi Gaudi. Nó được đăng ký tại UNESCO .
Có một khoản phí vào cửa.
Ngoại thất/Nội thất Rất lớn và tráng lệ!
Tác phẩm của kiến trúc sư Gaudi.
Vẫn đang được xây dựng.
Dự kiến nó sẽ được hoàn thành vào năm 2026.
Tour đi bộ Barcelona Gaudi All-Kill (Tour nửa ngày) Tour đi bộ có hướng dẫn viên Hàn Quốc có sẵn trên Klook . Hãy cùng tìm hiểu chuyến tham quan được cấu trúc như thế nào.
Khách sạn lân cận