List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Pizza Ongojae ở Hanok

lượt xem: 994
Nhà hàng
. by . / .

Information

Kể từ năm 2019, bạn có thể ăn pizza nướng bằng củi ở hanok. Họ cho biết họ theo đuổi ẩm thực lành mạnh và phù hợp, không sử dụng gia vị hóa học hoặc chất làm ngọt nhân tạo, đồng thời hướng đến việc cung cấp bánh pizza và mì ống Neapolitan nguyên bản dựa trên kỹ thuật nấu ăn địa phương. Nước xuất xứ khác nhau tùy thuộc vào nguyên liệu, nhưng nó được sản xuất tại Ý, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.