List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở Antwerp, Bỉ

lượt xem: 3039

Trường đại học

Information

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp)
Nó được cho là trường nghệ thuật lâu đời thứ 4 trên thế giới. Được thành lập vào năm 1663.

Đây là ngôi trường mà nhà thiết kế thời trang Hwang Jae-geun đã tốt nghiệp.