List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Cơ sở Gajwa của Đại học Quốc gia Kyungsang

lượt xem: 2496

Trường đại học

Information

Nó nằm ở Gajwa-dong, Jinju-si.
Để tham khảo, có nhiều cơ sở hơn. Ví dụ: Có Cơ sở Chilam, Cơ sở Tongyeong, Cơ sở Học thuật-Công nghiệp Changwon và Cơ sở Naedong.
Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungsang nằm trong Cơ sở Chilam.

Sau giải phóng, trường được đổi tên thành Trường Nông Lâm Công Jinju (1/3/1946), Trường Trung học Nông Lâm Công Jinju (6 tuổi, 31/8/1946), và Trường Trung học Nông Lâm Jinju (31/8/1946). 1951). Khi được nâng cấp thành một cơ sở giáo dục, trường đã đào tạo ra các kỹ sư nông nghiệp trên khắp tỉnh Gysangnam-do.
Tìm hiểu thêm