List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Đại học Chulalongkorn

lượt xem: 3802

Trường đại học

Chulalongkorn University by gorlapraveen / CC BY-SA 4.0
Mahachulalongkorn Building by BunBn / CC BY-SA 4.0
Information

free

Đại học Chulalongkorn từ năm 1917. Đại học Quốc gia Seoul, Thái Lan. Xếp thứ 247 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2020 (cùng thứ hạng với Đại học Kyunghee của Hàn Quốc). Ở Thái Lan, sinh viên đại học cũng mặc đồng phục học sinh. Vì vậy, khi đi xuống phố bạn sẽ thấy rất nhiều người mặc đồng phục sơ mi trắng.