List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

trường đại học công nghệ Nayang

lượt xem: 6027

Trường đại học

Learning Hub by Supanut Arunoprayote / CC BY 4.0
Information

Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) là trường đại học danh tiếng đứng thứ 12 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2020. Có khoảng 33.000 sinh viên đang theo học. Tòa nhà Learning Hub trông thật tuyệt.