List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bãi biển Navagio

lượt xem: 1862
Bãi biển

Information

$$
Bãi biển Navagio (Bãi biển đắm tàu)
Nằm ở phía tây Zakynthos (Ζάκυνθος | ΖάκυνθοςZakynthos).
bãi biển có xác tàu đắm
Nổi tiếng là địa điểm quay phim Hậu Duệ Mặt Trời.
Người ta cho rằng đây là một con tàu từng chở hàng lậu.
Bạn phải đi thuyền và phải trả phí.