List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cửa khẩu Mộc Bài

lượt xem: 151
Phần cuối

Information

Nhiều người ghé thăm cửa khẩu Mộc Bài (Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài) để làm 'chạy visa' Việt Nam.
Bạn đi từ Việt Nam sang Campuchia một thời gian rồi quay lại Việt Nam.
Mất khoảng 2 giờ từ Thành phố Hồ Chí Minh.