List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đại học Konkuk

lượt xem: 4835
Trường đại học

Information

12/05/1931: Thành lập Phòng khám Y tế Trung ương Sahoeyoung, thành lập Thời báo Y tế
15/5/1946: Khai trương với tên gọi Hội trường Chính trị Joseon
Tìm hiểu thêm

Bệnh viện Đại học Konkuk nằm ở phía trước Ga Đại học Konkuk .
Có một cái hồ, Hồ Ilgam , trong trường đại học.

khuôn viên khác
Cơ sở GLOCAL của Đại học Konkuk (268 Chungwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do)
Trung tâm Y tế Đại học Konkuk Bệnh viện Chungju (82 Gukwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do)