List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay quốc tế Gimpo

lượt xem: 1422
Sân bay

Information

Người ta nói rằng sân bay Gimpo cũng được thành lập vào năm 1939 khi quân đội Nhật Bản sử dụng nó làm nơi huấn luyện cảm tử .
Hãng chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế đường ngắn.