List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát Khao Rang

lượt xem: 1403
Xem
Rang Hill by Christophe95 / CC BY-SA 4.0

Information

free
Điểm ngắm cảnh Khao Rang (Đồi Rang)
Đây là một đài quan sát.
Nếu có thời gian, bạn nên ghé thăm và tham quan xung quanh.
Để biết thông tin của bạn, có rất nhiều khỉ và chó.
Có những nhà hàng gần đó, vì vậy bạn có thể dùng bữa và ngắm cảnh.