List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đền Wat Chalong

lượt xem: 1535
Sự thu hút
Wat Chalong by Valeria / CC BY 2.0

Information

free
Đền Wat Chalong
Ngôi chùa lớn ở Phuket. Một ngôi chùa nhỏ so với những ngôi chùa ở Bangkok.
Xin lưu ý rằng pháo hoa thường được đốt để xua đuổi những điều xui xẻo.