List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Angelina

lượt xem: 2789
quán cà phê

Information

$$
Kể từ năm 1903!!!
Đó là một nơi nổi tiếng nên có rất nhiều người.
Nếu bạn không thể chờ đợi, nên mang đi.
Nó rất ngọt nên khẩu vị của người Hàn Quốc cũng khác nhau.
Nó hơi đắt một chút, nhưng từ góc độ của một khách du lịch, bạn chắc chắn nên thử thực đơn dưới đây!
- Mont Blanc
- Millefeuille
- bánh sừng bò
Khách sạn lân cận