List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tạm biệt

lượt xem: 773
Sự thu hút

Information

ปาย( Pai ) là một ngôi làng nhỏ. Nhiều du khách phương Tây ghé thăm. Đi lên một chút sẽ thấy Myanmar.
Từ Chiang Mai, bạn phải lái xe về hướng Bắc khoảng 3 tiếng. Nếu bạn bị say tàu xe nặng vì đường quanh co, hãy nhớ uống thuốc chống say tàu xe trước khi lên xe.

Những nơi nên tham quan: