List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Ngọn Hải Đăng Nazaré

lượt xem: 28
Sự thu hút
Nazaré by Luis Ascenso / CC BY 2.0

Information

Những người lướt sóng từ khắp nơi trên thế giới đến đây để cưỡi những con sóng khổng lồ cao từ 15 đến 30 mét.
Nó nằm cách Lisbon khoảng 122 km về phía bắc và cách Porto 215 km về phía nam.